Připravujeme

V červenci tohoto roku zavádíme v naší firmě řezání a gravírování CO2 laserem. Rozšíříme tak možnosti nejen ve strojním vyšívání, ale také v rámci reklamy a propagace.